Всеки наш осъзнат избор създава по-добър свят!
“5 за 5”

ЗАМЕНИ ИЗПОЛЗВАНИ ОПАКОВКИ ЗА НЕОГРАНИЧЕНА** ОТСТЪПКА!

  1. Купи своите персонализирани Lali продукти!
  2. Запази в търговски вид използвани от теб +gR-опаковки*
  3. Опаковай не по-малко от 5 бр. +gR-опаковки* с безопасни и екологични материали, и ги изпрати по куриер за наша сметка до най-близкия наш +gR-пункт***, за да поличиш своята неограничена +gR-отстъпка**!

Бележка: За да изпратиш до най-близкия наш +gR-пункт*** своите +gR-опаковки* следвай инструкциите: Отиди до най-близкия за теб офис на SPEEDY в България и посочи код за получател: Lali5za5, и телефонен номер 08998 09889. В допълнение, не забравяй да посочиш и своя имейл адрес, на който ще получиш и кода за отстъпка. Те ще доставят до най-близкия наш +gR-пункт*** твоите многократни опаковки, които ще могат да бъдат отновно използвани след преминаването им през нашата безопасна и екологична система на пречистване и възобновяване на стъклени опаковки!

ПЕЧЕЛИ ЗЕМЯТА, ПЕЧЕЛИШ И ТИ!
БЪДИ ОТГОВОРЕН! (!) Направи го, защото всяка счупена стъклена опаковка се разгражда в природата над 4 000 години.


*+gR-опаковки са всички стъклени опаковки на използваните от теб Lali продукти, запазени в търговски вид, без счупвания на стъклената част.
**+gR-отстъпка – Отстъпката се дава за изпратени стъклени опаковки от продукти на L’ali Lab в запазен търговски вид на стъклената част. И е валидна при еднократна онлайн покупка от сайта www.lalilab.co, без ограничения за закупения брой продукти в стъклени опаковки при еднократна онлайн покупка. Размерът на отстъпката е 5% от следващата ти онлайн покупка, за която ще получиш персонален еднократен код на своята електронна поща.
***+gR-пункт – Спазваме принципа на най-близкото географско положение на наши обекти, с цел минимално използване на природни ресурси и минимален въглероден отпечатък в околната среда. +gR-пункт е най-близката точка, която нашите партньори от логистичната компания ще определят за твоята локация.