ГОЛЕМИТЕ ВЪПРОСИ

Big Q’s

 Ежедневно сме заливани с лъскави реклами за всевъзможни нови продукти и технологии. Едновременно с това редица организации алармират за вредите върху околната среда, но не предлагат решение за справяне с проблема.

В този век на нови технологии, интернет изобилства с неограничен обем от информация, голяма част от която недостоверна или изкривена, и отсяването на достоверните факти e изключително трудно.

Философията на L’ali е основана върху осъзнатия избор при вземане на решение, грижа за околните и средата, в която всички живеем и поемане на отговорност за последствията от действията ни.

Тъй като информираността на потребителя е основна наша ценност и първа задача, както е за всеки иноватор, ние създадохме своето виртуално пространство за проверена, систематизирана, и предоставена на достъпен език информация…

Всичко за …

Всичко за …