ppCONCEPT: За Земята и Хората

ppCONCEPT:
за Земята и Хората

В ДНЕШНО ВРЕМЕ, САМО ЗА 30 ДНИ, ТЯЛОТО НИ Е ИЗЛОЖЕНО НА ПОВЕЧЕ ТОКСИЧНИ ХИМИКАЛИ И СТРЕС, ОТКОЛКОТО ТЕЛАТА НА НАШИТЕ БАБИ И ДЯДОВЦИ ЗА ЦЕЛИЯ ИМ ЖИВОТ.
Всеки ден хиляди вещества и микроорганизми замърсяват нашите коса, кожа и тяло. Агресивните влияния на околната среда като изгорели газове, фини прахови частици и слънчеви лъчи, дразнещите вещества в козметичните продукти и други,
допринасят негативно за здравето и красотата на кожата и косата ти.

77 продукта в три специализирани линии
съобразени с 4-те степени на чувствителност, индивидуалните особености
и временните несъвършенства на всяка кожа

КАТАЛОГ!

Искаш да научиш повече за ppCORE ACTIVES?

За да защитиш кожата и косата си от стресорите на съвременния начин на живот,
разработихме методология при формулирането на нашите продукти, с цел справяне с вредните влияния на околната среда, дигиталното замърсяване, като същевременно подпомагаме естествените самовъзстановителни функции на организма на принципа: “отвътре-навън”.

НО КАК ДА ИЗБЕРЕШ ТОЧНИТЕ ЗА ТЕБ ПРОДУКТИ?

Довери се на научнобазиран алгоритъм за диагностициране на кожата, косата и скалпа
и получи персонализирани продукти. Ти си на 20 секунди от целта.

ЗАПОЧНИ С МАЛКИ КРАЧКИ ЗА ГОЛЕМИ РЕЗУЛТАТИ
СЕГА

С грижа за Земята и Хората
Малки производствени мощности
в чисти слаборазвити и неурбанизирани райони.

По-често = По-фреш
По технологията на лабораторно произведените ФРЕШ продукти нашите продукти се създават за теб в малки партиди, на чести производствени цикли; Планираме добре, не складираме суровини и тонове продукти с дълъг срок на годност. Свежи продукти и минималистична грижа. Less is more.

Произвеждаме близо до приРодата, пакетираме и дистрибутираме продуктите си на регионален географски принцип:
= по-малко:
СО2 емисии, разход на вода и енергия’
= повече: подкрепа за местната икономика, по-висока местна трудова заетост, чисти и здравословни продукти, по-високо лабораторно качество с клинични резултати и безопасност на суровините;

Фреш козметиката – философия и начин на живот
Минимум ресурси за производство, опаковане и реклама

Създаваме практики и провеждаме кампании за намаляване на С02 отпечатък и възстановяване на вече произведените емисии, залесяване и балансиране на естествената микрофлора на регионален принцип.

КОЗМЕТИКА ПО МЯРКА
Осъзнат избор = Точните продукти
Неправилния избор на козметични продукти води увреждане на кожата, покупка на излишни продукти. Свръхконсумацията води до свръхзамърсяване и влошена екология.
Персоналната диагностика и минималистичната фреш философия = по-малко произведени, по-малко складирани и излишно закупени продукти. Само точните продукти за теб. Здраве за Теб, здраве за ПриРодата.

Печелиш ти, печели ПриРодата.

БЕЗ ИЗЛИШЕН КАРТОН ЗА ЕДИНИЧЕН ПРОДУКТ
Не слагаме продуктите си в опаковка използвана единствено за маркетинг цели,
която ще изхвърлите веднага след покупката си.

(!) В световен мащаб се изхвърлят хиляди тонове картон, служещ за ненужна опаковка на продукти. Най-често тя се изхвърля заедно с разнообразни отпадъци, което елиминира възможността да се рециклира и използва отново.

(!) Използваме рециклирана хартия и пластмаса:
= по-малко изсечени дървета и гори
= 20% по-малко замърсяване на въздуха.
= 50% по-малко замърсяване на водата

Рециклираната пластмаса е добро решение, но реалността е, че тонове пластмасови опаковки годишно не стигат до пунктовете за рециклиране и се оказват в океаните.

Нашия екоЛОГИЧЕН избор е многократното използване на стъклени опаковки.
Виж повече за +gReusable system.


Защото ние вярваме, че “Красотата ще спаси Земята”
И точно Ти си тази красота.

С грижа за теб и Земята,
Екипът на L‘ali®

Who

Това е авторска статия подготвена специално за теб от екипа на L‘ali®.
Всички права са запазени!