СКАЛА НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ: СКАЛП


Според алгоритъма за определяне на индивидуалната ти
скала на чувствителност попадаш в категория:

УСТОЙЧИВ СКАЛП!

44.2 % от хората проявяват симптоми на чувствителност по кожата на СКАЛПА!
Епителните клетки на твоя скалп обаче отлично изпълняват бариерните си функции и той е устойчив на външни и вътрешни стресори. Ти си от малкото, благословени с устойчива кожа на скалпа! И най-вероятно използваш осъзнато и балансирано своите основни жизнени ресурси – време, енергия и финанси!


САМО ЕДНА ПРОГРАМА Е ПОДХОДЯЩА
за твоята скала на чувствителност:

1. ppFRESH® – ПРОГРАМА ЗА УСТОЙЧИВ И СЛАБОЧУВСТВИТЕЛЕН СКАЛП!


ПРОДЪЛЖИ КЪМ ВТОРА ЧАСТ ОТ ПЕРСОНАЛНАТА ДИАГНОСТИКА!
Остават само още няколко клика.