Доставка и Връщане

Подготовката на поръчките отнема от 1 до 5 раборни дни в зависимост от натовареността.

Всички доставки се извършват с куриерска фирма Спиди в рамките на един работен ден за населени места, в които има офис на куриера. 

Цени за доставка се определят от куриерската фирма, спрямо текущата им политика за ценообразуване.

За поръчки над 100лв, доставката до офис на Спиди на територията на България, е безплатна.

Настоящите правила са част от Общите условия за ползване на lalilab.co, които трябва да бъдат приети от Потребителят преди извършване на поръчка.

Чл. 10. (1) За да заяви поръчка, Потребителят е необходимо се регистрира съобразно реда и условията, описани в настоящите общи условия, както и да влезе в системата посредством идентифициране с потребителско име и парола.

(2) След избиране на една или повече стоки, предлагани на уебсайта на „ Търговеца”, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка („кошница”).

(3) Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на електронния магазин.

(4) След като поръчката е заявена, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

Чл. 11 (1) Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриер до посочен от Потребителя адрес или офис на куриерска фирма за доставка. Доставката е за сметка на Потребителя. Освен в случаите, когато „Търговецът“ е обявил специални (ПРОМО) условия за това.

(2) Преди изпращане на поръчаната стока, „ Търговеца” има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

(3) „ Търговецът” не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

Чл. 12 Доставката се извършва в сроковете, описани под всяка опция за доставка в интерфейсния модул за поръчка. При извънредни обстоятелства „ Търговецът” си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя – по телефон или на посочената от него електронна поща.

Чл. 13 (1) Поръчаните стоки се доставят срещу подпис, като по-големите пратки (по преценка на куриера) се доставят до входа на сградата.

(2) Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно куриера при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

Чл. 14 (1) При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва:

а) за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязва името на лицето, получило пратката;

б) за домашен адрес – на член на домакинството, като се отбелязва името на лицето, получило пратката.

(2) При невъзможност за връчване на пратката, настъпила не по вина на „ Търговеца” или куриера, лицето, извършващо доставката, се обажда на посочения от Потребителя телефон за контакт, за да бъде уточнено от кой офис на куриера Потребителят може да получи доставката.

(3) При невъзможност да се установи контакт с Потребителя, договорът за продажба от разстояние автоматично се разваля, като „ Търговеца” се освобождава от задължението си за доставка на поръчаните стоки.

Чл. 15 (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице.

(2) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми писмено „ Търговеца” за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката. За целта Потребителя трябва да се свърже с Търговеца на имейл адрес orders@lalilab.co.

(3) Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка, като ги предаде на „Търговеца” или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.

Чл. 16 (1) Ако Потребителят разпечата фабричната опаковка на стоките, същият губи правото си да се откаже от договора по съображения, свързани с хигиената и защитата на здравето.

(2) В случай, че при получаване на върнатите стоки бъде установено, че същите са с разпечатана фабрична опаковка, се счита , че „ Търговецът” няма задължение да възстанови на Потребителя заплатената от него цена.

Чл. 17 „ Търговецът” възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки по банков път, след посочена от Потребителя банкова сметка, при изразено желание за това от Потребителя в срок от 14 дни от получаване на върнатите стоки. За целите на сигурността Потребителят е длъжен да предостави банков документ удостоверяващ съответствието между банкова сметка и личните данни на Потребителя – Удостоверение за банкова сметка.

Чл. 18 В случай, че Потребителят открие явно несъответствие на стоката с договора за продажба, той разполага с пълните права за предявяване на рекламация съобразно разпоредбите на Закона за защита на потребителите.